Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com
20/03/2013 14:05
print  

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Với tính chất đặc thù, lực lượng phân tán rải khắp trên địa bàn quân khu, mặc dù còn nhiều khó khăn như đóng quân ở các vùng sâu, vùng xa và trên các điểm núi cao, nhưng tuổi trẻ Trung đoàn Thông tin 23 đã vượi qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn đảm bảo thông tin thông suốt.

Duy Quảng (thực hiện)

ảnh slide
 Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thông tin thông suốt
ảnh slide
 Bảo dưỡng khí tài trang bị
ảnh slide
 Lính trẻ bảo dưỡng vũ khí
ảnh slide
 Hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ trong mọi tình huống
ảnh slide
 Tham gia diễn tập bắn đạn thật
  Ý kiến bạn đọc
 

Tin tức liên quan
go top