Vừa qua, Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ; nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố (2006 – 2016). Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong 10 năm qua

Qua 10 năm qua thực hiện nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ  A2 và phòng chống khủng bố các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang Bộ CHQS các tỉnh và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ là lực lượng chủ yếu và phát huy những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống biểu tình, bạo loạn, xử lý tốt các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Các cơ quan quân sự thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và biên phòng các tỉnh kịp thời xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống xảy ra góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, qua đó đã củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Việc nắm tình hình ở cơ sở có lúc chưa kịp thời, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, chưa dự báo trước được các tình huống xảy ra; công cụ hỗ trợ cho các lực lượng khi thực thi nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Trung tướng Võ Minh Lương biểu dương những thành tích lực lượng vũ trang Bộ CHQS các tỉnh và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố. Song đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng lưu ý trong thời gian tới tình hình sẽ còn rất phức tạp, các thế lực phản động trong nước vẫn đang tìm mọi cách để chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực khủng bố đang chuyển hướng về khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Bộ CHQS các tỉnh và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh rất nặng nề và đòi hỏi những yêu cầu cao hơn. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu lực lượng vũ trang Bộ CHQS các tỉnh và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phải thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, xác định các mục tiêu, địa bàn trọng yếu có thể xảy ra khủng bố, bạo loạn để sẵn sàng đấu tranh giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ tính mạng cho Nhân dân trong mọi thời điểm.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên luyện tập và tổ chức huấn luyện, rèn luyện cho bộ đội trong việc xử lý các tình huống. Tổ chức giáo dục tư tưởng cho bộ đội thật tốt để cán bộ chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị mình nhận thức tốt các vấn đề về nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ A2 và chống khủng bố.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố (2006 – 2016).

Bài, ảnh: Tuấn Anh