Cách đây 71 năm, với dã tâm muốn đô hộ nước ta một lần nữa, ngày 23/ 9/ 1945, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên quyết chiến với quân xâm lược để bảo vệ đất nước và những thành quả của cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám. Nam Bộ kháng chiến đã làm nức lòng nhân dân cả nước và là dấu son lịch sử thể hiện tinh thần quật cường, hào khí của quân dân Nam bộ. Dù đã 71 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần quật khởi của Nam bộ kháng chiến trên vùng đất Sài Gòn- Gia Định vẫn còn in đậm trong tâm trí bao người.

 Ông Nguyễn Trọng Xuất hiện là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh - một trong rất ít nhân chứng sống khi đã trực tiếp tham gia những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, giờ đây đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng với ông ký ức  về những ngày “ Nam Bộ kháng chiến” vẫn còn nguyên vẹn. Ông kể: “Khí thế ngày 23/9 năm ấy rất hào hùng, bừng bừng tinh thần quật khởi.  Anh em công nhân phá vỡ nhà đèn, trạm điện nước... Phần lớn người dân là đi ra khỏi thành phố. Quân dân ta  dùng thế “trong đánh ngoài vây”, cứ theo dòng kinh tẻ, dòng kinh đôi đột kích vào cơ sở của Pháp gây cho chúng những tổn thất nhất định. Ngày ấy, tôi mới 13-14 tuổi nhưng được giao nhiệm vụ cùng đồng đội giữ kho lương thực.  Động lực đưa những lớp thanh niên chúng tôi vào kháng chiến đó là động lực của lòng yêu nước và niềm tin với Đảng, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Tuần hành của đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn (2-9-1945). Ảnh tư liệu

Tiếng súng kháng chiến ở Nam Bộ chấn động cả nước. Một “vành đai đỏ” được thiết lập và thắt chặt xung quanh thành phố, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế cuả địch. Đặc biệt là cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt ở Cột cờ Thủ Ngữ. Tại đây một tiểu đội tự vệ chiến đấu của ta đã ngoan cường chống trả một đại đội quân Anh.  Những trận đánh vang dội của quân và dân Sài Gòn ở Thị Nghè, Cầu Kiệu, Bàn Cờ, ở Cột cờ  Thủ Ngữ … như tiếp thêm sức mạnh để quân dân Nam Bộ anh dũng tiến lên đánh giặc với khí thế ngày càng dâng cao, Chúng bị giam chân ngay tại Sài Gòn và không thể thực hiện được chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” dù cho chúng có binh hùng tướng mạnh, vũ khí hiện đại.

71 năm đã trôi qua, thế hệ những nhân chứng như ông Xuất còn lại rất ít. Và hôm nay, trên chiến trường xưa cũng đã đổi khác, nhưng có những điều không bao giờ thay đổi là những tháng ngày lịch sử  “Nam bộ kháng chiến” vẫn sống mãi và gợi cho chúng ta nhớ về một giai đoạn quật khởi, bất khuất của vùng đất Nam bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”.

Quân và dân Nam Bộ luôn xứng đáng với danh hiệu ấy trong suốt 30 năm chiến đấu cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Mãi tự hào với truyền thống hào hùng và tinh thần của Nam Bộ kháng chiến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 hôm nay, luôn khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là thế hệ kế tục vững chắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cha ông đã làm nên một Nam Bộ kháng chiến bất tử trong quá khứ, cả hôm nay và mai sau.

PHƯỚC ĐẠT