Ngày 21-9, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 258. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu, cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy quân sự 9 tỉnh-thành phố đến dự. Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 258, toàn Quân khu đã tuyển chọn được 545 cán bộ trẻ ưu tú, đạt 7,35% so với đội ngũ cán bộ toàn Quân khu, trong đó đã đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ quản lý, chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương được 256 đồng chí.

Có được kết quả này, phải nói đến vai trò của cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy quân sự 9 tỉnh-thành phố đã xác định tầm quan trọng của chỉ thị đối với công tác cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng trong việc quy hoạch, sử dụng cán bộ trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, năng lực, trách nhiệm và năng khiếu trong hoạt động quân sự; cấp ủy các cấp đã mạnh dạn giao những nhiệm vụ quan trọng để thử thách, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng; phân công tham gia các hội thi, hội thao cấp Quân khu. Đồng thời phân công cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy và cơ quan theo dõi, đề xuất cấp ủy nhận xét, định hướng sử dụng từng nhân sự cụ thể, gắn với đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và của từng cán bộ, sát với những tiêu chí mà Chỉ thị 258 đặt ra cũng như các nguyên tắc trong công tác cán bộ. Đến nay, đã có 20/28 đầu mối thuộc Quân khu 7 tuyển chọn được nguồn cán bộ trẻ ưu tú.

Sĩ quan trẻ Sư đoàn 5 huấn luyện bộ đội trên thao trường.  Ảnh: Thế Hiền

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành chỉ thị, cũng như hiệu quả bước đầu qua 5 năm thực hiện. Đây là một chủ trương, biện pháp mới về công tác cán bộ của Quân khu 7, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, sự phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ sĩ quan trẻ, giúp cho cấp ủy các cấp sớm phát hiện, sàng lọc kỹ ngay từ cơ sở và quy hoạch sử dụng cán bộ lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân khu 7 “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt là những cán bộ trẻ ưu tú. Đây chính là những “hạt giống đỏ” trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tuy nhiên, trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi cán bộ trẻ không chỉ nắm chắc trình độ kỹ-chiến thuật mà còn tự giác trong học tập, trang bị các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là một số kỹ năng cần thiết cho quá trình công tác như tin học, ngoại ngữ… Sự ra đời của Chỉ thị 258 cho thấy sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy Quân khu đối với các cán bộ trẻ ưu tú, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ không ngừng nỗ lực, phấn đấu và khẳng định bản thân. Đây cũng chính là niềm tin, là sự kỳ vọng của Thường vụ Đảng ủy Quân khu đối với các cán bộ trẻ tài năng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 THU CÚC - TUẤN ANH