Ngày 19-9, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (DQTV) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, thi hành Luật Quốc phòng tại tỉnh Bình Thuận. Dự kiểm tra có Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tiễn tại huyện Hàm Thuận Bắc, TP. Phan Thiết. Qua kiểm tra thực tiễn và nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đoàn công tác đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương, thi hành Luật Quốc phòng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận.

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cấp trên, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương và thực thi Luật Quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ phát biểu kết luận kiểm tra tỉnh Bình Thuận

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho gần 14.000 lượt người và hơn 45.000 học sinh, sinh viên. Tỉnh cũng đã đầu tư hơn 85,5 tỷ đồng xây dựng các công trình quân sự, khu căn cứ hậu cần kỹ thuật, xây dựng 100% trụ sở Ban CHQS xã, phường.

Bình Thuận cũng xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,5% dân số, xây dựng 100% xã, phường có chi bộ quân sự. Các tổ chức thường xuyên được kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Hằng năm, tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, 70-80% khá giỏi, diễn tập đạt giỏi an toàn.

Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp các lực lượng tổ chức hơn 29.300 lượt với 88.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia kịp thời giải quyết 420 vụ việc, bắt giữ 411 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 2,8 tỷ đồng và 189m3 gỗ. Lực lượng vũ trang tỉnh đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn nhiều tàu, thuyền bị nạn trên biển, biển xâm thực. Tỉnh Bình Thuận cũng đã rà soát kịp thời giải quyết 3.588 đối tương chính sách đúng quy định…

Đoàn công tác cũng kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện của địa phương, đồng thời chỉ ra một số nội dung còn hạn chế. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, thi hành Luật Quốc phòng, thời gian tới, đoàn công tác cũng đề nghị, các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quản lý Nhà nước về quốc phòng và thực hiện công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn đảm nhiệm; các cơ quan, ban, ngành nắm vững chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, tăng cường phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh, nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về quan điểm của Đảng, các văn bản, quy phạm pháp luật về quốc phòng, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bài, ảnh: Xuân Hải